Prevence a profylaxe Covid-19

Aktualizováno: 15. 2. 2021

V následujícím textu jsou v bodech shrnuta základní pravidla prevence proti onemocnění a rozvoji choroby COVID-19. Níže pak bude doporučení, jak co nejlépe podpořit dobrý průběh již probíhající reakce.

Nový koronavirus patří mezi respirační viry, k přenosu tedy dochází pomocí kapének tvořících se ze sliznic při mluvení, kýchání, kašlání apod. Z toho vychází následující hygienická doporučení


 • Omezení volného pohybu osob a karanténa - méně kontaktu znamená méně nakažených.

 • Omezení tvorby skupin a vyhýbání se místům s vyšší koncentrací osob.

 • Udržování vzájemné vzdálenosti více než 2 metry - dle výpočtů dochází do vzdálenosti 2 metrů k sedimentaci kapének k zemi z důvodu jejich hmotnosti a působení gravitace.

 • Zakrývání nosu a úst - vzhledem k typu přenosu nákazy pochopitelné opatření, které má zamezit rozprašování kapének vznikajících při proudění vzduchu kolem sliznic. Opatření splňují ústenky, šály a šátky, respirátory atd.

 • Respirační hygiena - zakrývání úst při kýchání a kašlání nejlépe ohbím lokte či jednorázovým kapesníkem, nedotýkat se očí, nosu a úst rukama.

 • Zvýšená hygiena rukou - doporučuje se mýt často a řádně ruce (teplou vodou a mýdlem po dobu minimálně jedné minuty, popř. užití desinfekce.)

 • Časté větrání v místnostech.

 • Necestovat do zemí se zvýšeným výskytem nemoci.

Pozn.: Karanténa neboli domácí izolace, tj. omezení styku s dalšími lidmi, setrvání doma. Hygienická stanice či praktický lékař Vám vystaví 10 denní izolaci, tj. e-neschopenku. Neschopenka je vydána ode dne odběru. V případě, že po 10 denní izolaci jste min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test. Váš praktický lékař Vás poté uschopní. Pokud příznaky nadále trvají, kontaktujte svého praktického lékaře. Dále budete při prvním hovoru se zaměstnanci hygienické stanice v rámci epidemiologického šetření vyzváni k přípravě seznamu osob, s nimiž jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do 2 m) po dobu minimálně 15 minut bez roušky. Mezi takové kontakty zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří Vás navštívili doma či jste s nimi strávili delší čas (oslavy), spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění, táborů apod. Seznam by měl obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo dotyčné osoby.Cílem hygienických opatření je tedy zamezení šíření nemoci. Jaká je ale prevence rozvoje příznaků? Základním preventivním opatřením pro klidný průběh onemocnění v případě nákazy je udržování co nejlepšího celkového zdravotního stavu. Toho docílíme dodržováním zásad zdravého životního stylu. Tyto zásady vychází z četných studií a sledování účinků látek a prostředí na člověka;


 • Hlídejte si tělesnou hmotnost a obvod pasu. Ideálně udržujte BMI hodnotu (18-24,5) kg/m2 a obvod pasu pod 94 cm u mužů a pod 80 cm u žen. U obézních nakažených je riziko závažného průběhu až dvakrát větší než u ostatních a stejně tak stoupá riziko úmrtí.

 • Věnujte se pravidelné pohybové aktivitě. Minimálně je doporučeno 30 minut lehké aktivity denně.

 • Jezte pestrou stravu s dostatečným množstvím zeleniny a ovoce, celozrnných obilovin, luštěnin, ryb a mléčných výrobků.

 • Dodržujte správnou hygienu při zacházení s potravinami. Od manipulace a zhodnocení jakosti při nákupu, přes uskladnění a přípravě pokrmů.

 • Omezte alkoholické nápoje a zejména kouření. Pro kuřáky představují respirační onemocnění mnohem větší zátěž a riziko s tendencí k horšímu průběhu. Nikdy není pozdě přestat kouřit.

 • Sledujte příjem tuku a nahrazujte tuky živočišné rostlinnými oleji a tuky.

 • Dodržujte pitný režim.

 • Vyvarujte se stresu. Stres je významný činitel narušení správné funkce imunitního systému. Psychické zdraví je nutné správně udržovat, stejně jako fyzické.

 • Využívejte správných doplňků stravy. Zejména se jedná o vitamin C a D. Ve většině populace ČR je po celý rok hladina vitaminu D nedostatečná. Tento vitamín velmi významně ovlivňuje homeostázu, kostní metabolismus a imunitní systém, např. při obraně proti infekcím, nádorovým onemocněním či autoimunním onemocněním. Vitamín C má v těle mnoho funkcí, ovlivňuje tvorbu kolagenu, ochraňuje před nemocemi srdce, podporuje vstřebávání železa a snižuje množství LDL cholesterolu a TAG v krvi. Zároveň je to velmi účinný antioxidant, chránící tak před účinky radikálů a rozvoji nádorových onemocnění.Co dělat, když jste již nakažení a jak se zachovat pro co nejlepší zvládnutí onemocnění?


Při potrvzení nákazy je nutné zachovat hygienické preventivní opatření a omezit tak další šíření nemoci. Pravidly pro co nejpříznivější samotný průběh se ovšem zabývají profylaktické opatření;


 • Informujte členy domácnosti o tom, že jste nakaženi. Je pravděpodobné, že členy na základě epidemiologického šetření bude kontaktovat KHS. Pro ostatní členy domácnosti je důležité dodržovat víše uvedené hygienické doporučení, rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost ovšem nemají uloženo žádné omezení! V karanténě by měli zůstat pouze ti členové domácnosti, kteří pečují o osobu s onemocněním. Samozřejmé je omezit návštěvy domácnosti.

 • Stále se snažte dodržovat zásady zdravého životního stylu, včetně pohybu (pokud to zdravotní stav dovoluje) a suplementace.

 • Věk je velmi důležitým faktorem, obecně mají starší pacienti větší riziko horšího průběhu onemocnění. K tomu by se měl vhodně přizpůsobit pohled na onemocnění. Zatímco u mladého člověka je doporučená domácí izolace a „vyležení“ onemocnění, u staršího pacienta je velmi důležitá pravidelná kontrola stavu a případná brzká hospitalizace v případě jasného zhoršování celkového stavu.

 • Chovejte se v souladu s příznaky tak, aby bylo udržován co největší klid a odpočinek. Většina nakažených má jen lehké příznaky, například typu virózy a virové rinitidy („rýmy“) až po těžší chřipkové příznaky. Velká skupina lidí (až 30 % pacientů), mezi nimi zejména děti a mladé osoby, nevykazují žádné příznaky onemocnění. (I tak ale při potvrzení onemocnění u těchto lidí hrozí riziko dalšího přenášení nemoci! Jedná se o tzv. nosiče či přenašeče a je pro ně taktéž povinná karanténa.)

 • Co nejvíce se izolujte od ostatních členů domácnosti, je-li to možné. Stejně tak je vhodné v případě možnosti mít pouze svou koupelnu. V případě kontaktu s dalšími osobami používejte ochranné pomůcky, důkladně dodržujte hygienu a mějte své domácí potřeby (ručníky, sklenice, příbory, ...).

 • Pravidelně monitorujte své příznaky (např. pomocí teploměru nebo subjektivního pocitu tíže dýchání). V případě akutního zhoršování příznaků (zejména progredující dušnosti) je třeba odborné pomoci! Je možné kontaktovat lékaře či přímo záchranou službu 155 (popř. 112).

 • Před užitím jakýchkoliv léčiv je vhodné (nikoliv povinné) se poradit s doktorem. Léky na horečku a bolest (jako paracetamol) lze použít při onemocnění, mohou ale zakrývat vývoj příznaků v čase a je proto vhodné jejich používání konzultovat s odborníkem, zejména u starších osob.

 • Zachovejte sociální aktivitu - požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků. Vyvarujte se ale přímého kontaktu při komunikaci s lidmi, například nechejte si doručit nákup potravin za dveře. Je doporučené využívat dodavatelských služeb online supermarketů.

 • Vyčistěte a vydezinfikujte domácnost, zejména často využívané povrchy a toalety.

 • Pokud jste sami či nemůžete výše zmíněných služeb využít, můžete si na krátkou dobu dojít například na nákup. Pokud máte domácího mazlíčka, tak ho můžete vyvenčit. I v tomto případě je ale nutné dbát na maximální zodpovědnost vůči svému okolí- Při vycházce používat roušku, před odchodem z domu a při příchodu domů si pečlivě umýt ruce, nezdržovat se v prostorech s větší koncentrací lidí apod.


Často kladené dotazy k domácí izolaci:

 • Jak prát prádlo v domácnosti s COVID-19 pozitivním? Vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

 • Jak mohu vyřešit své zaměstnání, když jsem v karanténě? Po dobu karantény je možné využít pracovní neschopnosti po dohodě se zaměstnavatelem a lékařem. Zároveň, pokud vám to vaše práce umožňuje, je možné se se zaměstnavatelem domluvit a využít např. home office. Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“), obdobně se může dohodnout i při ošetřování dítěte.

 • Jak důsledně bude stát kontrolovat dodržování karantény osob, kterým byla nařízena? Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 miliony Kč. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi také Policie ČR.

Pokud jste v domácí karanténě, váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat stanovené pokyny.

 • Co se děje při porušení karantény? Za porušení nařízené karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, přičemž její porušení může být postihováno i zpětně. Na dodržování karantény dohlíží stanice ve spolupráci s Policií ČR, ovšem jejich kapacity samozřejmě nejsou takové, aby každého, kdo je v karanténě, například denně kontrolovali. V prvé řadě se tak spoléhá na osobní zodpovědnost každého, protože dodržením karantény nechráníte jen sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost.

 • Kdo mi ukončí karanténu? Pokud budou výsledky testů na koronavir negativní, může jít osoba z karantény rovnou do práce nebo to musí někde nahlásit? Karanténu ukončuje registrující poskytovatel.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že je vysoká pravděpodobnost, že došlo k rizikovému kontaktu s ostatními členy domácnosti, dotyčný mohl předat údaje členů domácnosti krajské hygienické stanici. Zaměstnanci KHS ostatní členy informují o jejich kontaktu s pozitivní osobou, a dále o tom, že v rozmezí 5.-7. dne od rizikového kontaktu (nejpozději však do 10. dne) s touto osobou musíte absolvovat test (RT-PCR), tj. dostavit se na odběrové místo. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténa osob bez příznaků je ukončena bez provedení testu, a to za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.


Pokud byl dotyčný v rizikovém kontaktu, ale v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid 19 prodělal, do karantény nemusí! Délka karantény je 10 dnů od rizikového kontaktu s pozitivní osobou. Karanténu Vám vystaví Váš praktický lékař na základě Vaší telefonické komunikace s ním.


Autor článku: MUC. Jiří Votruba ml.

494 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše