iStock-1271554822.jpg

Uzdravte svoji duši a pomozte jí správně fungovat a harmonizovat

 léčba duševních onemocnění

Psychiatrie a psychoterapie

Psychiatrie je lékařský obor, který uzdravuje duši a pomáhá jí správně fungovat a harmonizovat. Ať již terapeutickým pohovorem, psychoterapeutickým sezením, nebo s využitím moderních účinných a bezpečných léčiv. 

 

Zaměřujeme se na léčbu celého spektra psychických potíží, jako jsou: úzkostné poruchy (agorafobie, sociální fobie, specifické fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-kompulzivní porucha), poruchy nálady, posttraumatické stresové poruchy, potíže se spánkem, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie a jejich atypické formy, psychogenní přejídání), potíže s abusem nikotinu, alkoholu, benzodiazepinů a jiných návykových látek, somatoformní poruchy včetně chronických bolestivých stavů. 

Mějte svoji mysl pod kontrolou

Jste přepracovaní, hlava nefunguje, kolegům je všechno jedno, valí se na vás práce, rodinné povinnosti. Přetížený nevyspalý mozek se ubírá vlastní cestou a přemýšlí o jiných věcech, vytváří katastrofické scénáře, hledá chybu v druhých…

Každý má svůj příběh, který ho tíží, ubírá mu síly a nabaluje se. Měli jsme možnost za deset let své praxe v oboru vyslechnout řadu příběhů a pomoci mnoha lidem zase normálně fungovat a vrátit je do života.

U nás v EliteMedical provádíme kompletní psychiatrická a psychoterapeutická vyšetření, zabýváme se také kognitivně-behaviorální psychoterapií. 

MUDr. Alena Lambertová, Ph.D. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala 5-letý akreditovaný postgraduální výcvik v  kognitivně behaviorální terapii. Během postgraduálního studia se věnovala Lékařské psychologii a psychopatologii. Během praxe se věnovala nejčastějším problémům, jako jsou např. poruchy nálady, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti nebo poruchy příjmu potravy. Od roku 2008 doposud působí také jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK v Praze.

MUDr. Alena Lambertová, Ph.D.

DSC07434-Edit.jpg

Jak to funguje?

1. krok

Objednávka

Co Vás čeká? Popíšete nám vaše trápení, pocity a jejich vnímání, reakce okolí, problémy, které způsobují. Během rozhovoru se vás zeptáme na další podstatné údaje z vašeho života.

2. krok

Psychiatrické vyšetření

Syntézou těchto informací pojmenujeme schéma nebo diagnózu, která se schovává za vašimi obtížemi. Dáme vám vybrat z léčebných postupů, které situaci umí nejlépe vyřešit a seznámíme vás s jejich výhodami a nevýhodami.

3. krok

Kontrolní vyšetření

Dále se budeme setkávat v rámci terapeutických nebo kontrolních sezení, budeme měřit Vaše pokroky a upravovat léčbu dle Vašich aktuálních potřeb. 

První krok je ale na vás – přiznat si, že není potřeba žít zbytek života s problémy, které lze zmírnit nebo dokonce odstranit.

Nabídka vyšetření

Zaměřujeme se na léčbu celého spektra psychických potíží. V případě, že si nejste výběrem jistí, zavolejte nám prosím, rádi Vám poradíme s výběrem vhodného vyšetření. 

První kontakt s klientem začíná vždy komplexním vyšetřením. 

Délka: 90 minut

psychiatrické vyšetření
3.900 Kč

 • Součástí je odebrání anamnestických údajů (anamnéza rodinná, osobní, u žen gynekologická, farmakologická, návyková, průběh života – škola, rodina, pracovní a sociální anamnéza, zájmy, sebehodnocení, anamnéza psychiatrická – první kontakt s psychiatrem či psychologem, potíže v minulosti a jejich vývoj a zvládání – psychoterapie, léky, hospitalizace apod.)

 • Nynější onemocnění – přehled a rozbor aktuálních potíží klienta, okolnosti jejich vzniku, vývoj potíží, analýza příčin jejich vzniku

 • Popis přítomného stavu psychického (status praesens psychicus)

 • Diagnostický rozbor (zařazení a pojmenování potíží)

 • Možnosti léčby obtíží (podpůrná psychoterapie v kombinaci s farmakoterapií či kognitivně-behaviorální psychoterapií či kombinace obou metod) s cílem úplného odeznění obtíží či jejich zmírnění se zlepšením kvality života (některé psychické potíže mají chronický průběh), stanovení terapeutického plánu

KOMPLEXNÍ

Kontrolní vyšetření se provádí při druhém a každém dalším kontaktu s klientem. 

Délka: 30 - 60 minut

psychiatrické vyšetření 
2.600 Kč
KONTROLNÍ

speciální vyšetření zaměřené na kognitivně behaviorální psychoterapii.

 • psychoterapeutický směr, který usiluje o změnu klientova přístupu k sobě samotnému, ke svým problémům, ke svému okolí, k budoucnosti

 • je zaměřena na konkrétní aktuálně přítomné problémy

 • má jasnou strukturu

 • důležitý je vztah vzájemné spolupráce mezi terapeutem a klientem

 • zaměřuje se na faktory, které problém udržují

 • vždy je přítomno vzájemné ovlivňování chybného (patologického) myšlení, emocí, tělesných projevů (pocení, chlad koncových částí těla, mravenčení či brnění končetin, bušení srdce, potíže s dechem, suchost v ústech apod.), chování

 • její předností je prokázaná účinnost (medicína založená na důkazech)

 • jedno sezení 60 min, obvykle 20 sezení v průběhu půl roku

3.100 Kč
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

 • Součástí je probrání psychického zdravotního stavu od poslední kontroly, zhodnocení efektu nastavené terapie