top of page

Seznamte se s našimi specialisty

DSC07434-Edit.jpg

MUDr. Alena Lambertová, Ph.D.

MUDr. Alena Lambertová, Ph.D. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala 5-letý akreditovaný postgraduální výcvik v  kognitivně behaviorální terapii. Během postgraduálního studia se věnovala Lékařské psychologii a psychopatologii. Během praxe se věnovala nejčastějším problémům, jako jsou např. poruchy nálady, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti nebo poruchy příjmu potravy. Od roku 2008 doposud působí také jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK v Praze.

psychiatr

2778px_DSC03837-Edit.jpg

MUDr. Dagmar Buzeková

Léčba dospělých vyžaduje komplexnější přístup s ohledem na pohlaví i věk pacienta, jeho rodinou anamnézu i životní styl. Z tohoto důvodu je naše preventivní a léčebná péče založena na nejmodernějších diagnostických metodách a postupech s důrazem na lidský a ohleduplný přístup.

praktický lékař

2778px_DSC04222-Edit.jpg

MUDr. Anna Fričová

hlavní lékař, neurologie

male_avatar.png

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. působí jako přednosta Onkologické kliniky VFN v Praze. Od roku 2012 působí jako přednosta onkologické kliniky ÚVN v Praze. V roce 2019 byl jmenován vedoucím Komplexního onkologického centra sdružujícího VFN, Nemocnici na Bulovce a Thomayerovu nemocnici. 

V říjnu 2019 prof. Petruželka obdržel od prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy).

onkologie

Jiri_Votruba.png

MUDr. Jiří Votruba

MUDr. Jiří Votruba Ph.D. je přední český pneumolog. Věnuje se zejména léčbě nemocí dýchacího ústrojí, diagnostice a léčbě kašle a odvykání kouření. Specialista na endoskopické plicní výkony diagnostické i terapeutické, např. endoskopická volumredukce, bronchiální termoplastika, pleuroskopie, stentovací techniky, coiling. Je ředseda bronchologické sekce České bronchologické společnosti ČLS JEP, autor tří patentových vyhlášek v bronchologické oblasti a držitel prestižního ocenění Heinrich Becker Young Investigator Award. V současné době působí jako primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK v Praze. Je členem českých i mezinárodních odborných společností, např. European Respiratory Society či České asociace alergologů a angažuje se v občanském sdružení Oxyprotect, které pomáhá v boji proti plicnímu karcinomu. 

pneumologie

male_avatar.png

Prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

radiologie

2778px_DSC04770-Edit.jpg

Bc. Natálie Panasenko

hlavní sestra / provozní manažer

co-pro-me-znamena-1-hanus.jpg

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

urologie

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš je přední český urolog. Je organizátorem řady významných kongresů a konferencí a také autorem mnoha odborných publikací. Působil také jako přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. 

2778px_DSC04327-Edit.jpg

Ing. Eva Kocurková

Ing. Eva Kocurková vystudovala obor Vědecká výživa lidí na Agronomické fakultě v Nitře a Pedagogiku na Slovensku. Věnuje se výživě člověka z pohledu komplexního, fyzického a psychického zdraví. Během své praxe klade důraz na příčinu různých onemocnění z pohledu výživy, např. kožních problémů, chronické únavy, potíží s hmotností, potravinových intolerancí a histaminové intolerance. Výživu řeší komplexně včetně biochemických rozborů, cílených krevních rozborů a hledá konkrétní vitamíny a minerální látky, které tělu chybí. Je členkou státní komise Ministerstva zdravotnictví pro oboru Výživový poradce.  Ing. Kocurková připravovala přes 40 profesionálních sportovců na Olympiádu 2016 v Rio de Janeiro.

výživový poradce / potravinové intolerance

Vedení kliniky

Natálie Panasenko

2778px_DSC04770-Edit.jpg

Hlavní manažer

Karla Ašerová

  • Grey LinkedIn Icon

Co-Owner & CEO

2778px_DSC03879-Edit-2.jpg
_NOS8406upr.jpg

Petr Udavský

  • Grey LinkedIn Icon

Co-Owner

male_avatar.png

MUDr. Katarína Hladká

kardiologie

bottom of page